Internetowy serwis informacyjny Miejsko - Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Szlichtyngowej

 2019-06-20

 
 
      Menu Główne
      Aktualności
      EFS
      Świadczenia
      Druki
      Wymagane dokumenty
      Przemoc
      Prawo
      Telefony zaufania
      Ważne adresy
      Polecane strony
      Przetargi i zapytania ofertowe
      RODO
      Kontakt
Czerwiec 2019
  Aktualności - archiwum
    Powrót do bieżących publikacji (1-1 z 63)

P O M A G A M Y
2019-01-28

Społeczny Komitet Pomocy Rodzinie z Zamysłowa /Nr zbiórki 2019/401/KS/ organizuje zbiórkę publiczną darów rzeczowych oraz zbiórkę pieniężną do puszki dla poszkodowanej w pożarze rodziny.
Zniszczeniu uległo mieszkanie z całym wyposażeniem, które w chwili obecnej wymaga gruntownego remontu.

Potrzebne są meble, sprzęt AGD, kołdry, pościele, koce, środki czystości i inne rzeczy użytku codziennego.

Dary można przekazywać do Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Szlichtyngowej, w przypadku mebli i sprzętu AGD prosimy o kontakt telefoniczny pod nr tel.
- 65 540 72 46 M-GOPS Szlichtyngowa
- 736 222 486 sołtys wsi Zamysłów

Z góry dziękujemy za okazaną pomoc.
Karta Dużej Rodziny - nowe druki
2019-01-03

Od 1 stycznia 2019 roku obowiązują nowe druki dot. Karty Dużej Rodziny.

Dołączone pliki:
1) Wniosek o przyznanie karty dużej rodziny lub wydanie duplikatu karty dużej rodziny (obowiązuje od 2019-01-01)
2) Oświadczenie o planowanym terminie ukończenia nauki w szkole lub szkole wyższej - ZKDR-01 (obowiązuje od 2019-01-01)
3) Oświadczenie o pozostawieniu w dotychczasowej rodzinie zastępczej lub dotychczasowym rodzinnym domu dziecka - ZKDR-02 (obowiązuje od 2019-01-01)
4) Oświadczenie dotyczące władzy rodzicielskiej - ZKDR-03 (obowiązuje od 2019-01-01)
5) Informacja o osobach, które będą mogły wyświetlać kartę elektroniczną na swoich urządzeniach mobilnych - ZKDR-04 (obowiązuje od 2019-01-01)INFORMACJA
2018-07-05

Elektroniczna korespondencja do klientów dotycząca programu "Dobry Start" przez Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Szlichtyngowej będzie wysyłana z następującego adresu e-mailowego: noreply.ops@szlichtyngowa.pl
INFORMACJA
2018-06-18

Od dnia 1 lipca 2018r. Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Szlichtyngowie będzie czynny w godzinach:

pn. od 7.00 do 16.00
wt.-czw. od 7.00 do 15.00
pt. od 7.00 do 14.00
Rządowy program „Dobry Start”
2018-06-08

Świadczenie "Dobry Start" przysługuje raz w roku na rozpoczynające rok szkolny dzieci do ukończenia 20 roku życia. Dzieci niepełnosprawne uczące się w szkole otrzymają je do ukończenia przez nie 24 roku życia.

O świadczenie mogą ubiegać się rodzice, opiekun prawny lub opiekun faktyczny dziecka. W przypadku dzieci przebywających w pieczy zastępczej – rodzic zastępczy, osoba prowadząca rodzinny dom dziecka lub dyrektor placówki opiekuńczo-wychowawczej.

Wniosek – podobnie jak wnioski o świadczenie wychowawcze z programu „Rodzina 500+” – będzie można składać już od 1 lipca online przez stronę Ministerstwa Rodziny empatia.mrpips.gov.pl oraz przez bankowość elektroniczną, a od 1 sierpnia droga tradycyjną (papierową).

Wniosek należy złożyć najpóźniej do 30 listopada.

W przypadku wniosków złożonych w lipcu i sierpniu, rodziny wyprawkę otrzymają nie później niż 30 września. W przypadku wniosków złożonych w kolejnych miesiącach, ich rozpatrzenie nastąpi nie później niż 2 miesiące od dnia złożenia wniosku.

Świadczenie nie przysługuje na dzieci uczęszczające do przedszkola, dzieci realizujące roczne przygotowania przedszkolne w tzw. zerówce w przedszkolu lub szkole, a także na dzieci uczęszczające do szkół policealnych oraz szkół dla dorosłych.Dołączone pliki:
1) Wniosek o ustalenie prawa do świadczenia DOBRY STARTOGŁOSZENIE O NABORZE
2018-06-06

Kierownik Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Szlichtyngowej ogłasza nabór na wolne stanowisko pracy w Miejsko-Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Szlichtyngowej - Referent ds. świadczeń wychowawczych.

Dołączone pliki:
1) OGŁOSZENIE O NABORZEOGŁOSZENIE O NABORZE
2018-06-06

Kierownik Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Szlichtyngowej ogłasza nabór na wolne stanowisko pracy w Miejsko-Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Szlichtyngowej - Referent ds. funduszu alimentacyjnego.

Dołączone pliki:
1) OGŁOSZENIE O NABORZEOGŁOSZENIE O NABORZE NA WOLNE STANOWISKO OPIEKUNA ŚRODOWISKOWEGO
2018-05-28

Kierownik Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Szlichtyngowej, ul. Rynek 15, 67-407 Szlichtyngowa, ogłasza otwarty i konkurencyjny nabór na wolne stanowisko pomocnicze i obsługi: opiekun środowiskowy.

Dołączone pliki:
1) OGŁOSZENIE O NABORZE NA WOLNE STANOWISKO OPIEKUNA ŚRODOWISKOWEGOOGŁOSZENIE O NABORZE NA WOLNE STANOWISKO OPIEKUNA ŚRODOWISKOWEGO
2018-05-08

Kierownik Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Szlichtyngowej, ul. Rynek 15, 67-407 Szlichtyngowa ogłasza otwarty i konkurencyjny nabór na wolne stanowisko pomocnicze i obsługi: opiekun środowiskowy.

Dołączone pliki:
1) OGŁOSZENIE O NABORZE NA WOLNE STANOWISKO OPIEKUNA ŚRODOWISKOWEGOKarta Dużej Rodziny
2018-02-02

Od 1 stycznia 2018r. w Miejsko-Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Szlichtyngowej można składać wnioski w sprawie przyznania Karty Dużej Rodziny w formie tradycyjnej jak również w formie elektronicznej.

Aby otrzymać karty należy wiedzieć, iż:

1) Członek rodziny wielodzietnej, który złożył wniosek o przyznanie Karty zarówno w formie tradycyjnej oraz w formie elektronicznej, nie ponosi opłaty.

2) Jeżeli karta tradycyjna została wydana do 31.12.2017r., a członek rodziny będzie wnioskował przed dniem 1 stycznia 2020r. o wydanie karty w formie elektronicznej, również nie będzie ponosił za nią opłaty.

3) Jeżeli członek rodziny wielodzietnej od 1 stycznia 2018 r. wystąpił z wnioskiem o wydanie karty w formie tradycyjnej i następnie (po odstępie czasowym) wnioskuje o kartę elektroniczną lub w przypadku, gdy członkowi rodziny wielodzietnej, na jego wniosek, udostępniona już została karta elektroniczna i następnie (po odstępie czasowym) wnioskuje o wydanie karty tradycyjnej, ponosi opłatę za wydanie drugiej wersji karty.
KOSZT WYDANIA DRUGIEJ WERSJI KARTY WYNOSI 9,21 zł.

Osoby posiadające Kartę Dużej Rodziny, zainteresowane otrzymaniem wersji elektronicznej proszone są o kontakt z pracownikiem Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Szlichtyngowej w godzinach urzędowania osobiście lub telefonicznie pod nr 65 549 22 63.

Dane dotyczące gdzie korzystać z Karty Dużej Rodziny oraz korzystania ze zniżek a także inne ważne informacje można znaleźć na stronie Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej:

https://www.mpips.gov.pl/wsparcie-dla-rodzin-z-dziecmi/karta-duzej-rodziny/
INFORMACJA
2017-10-31

Dnia 2 listopada 2017r. Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Szlichtyngowej Nieczynny.
INAUGURACJA II EDYCJI KONKURSU „LUBUSKI WŁĄCZNIK. LIDER BIZNESU SPOŁECZNEGO”
2017-06-28

5 czerwca br. wystartowała II edycja kampanii społecznej pn. „LUBUSKI WŁĄCZNIK. Lider Biznesu Społecznego”. Organizatorem Kampanii jest Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Zielonej Górze w partnerstwie z regionalnymi mediami oraz Regionalnym Komitetem Rozwoju Ekonomii Społecznej.

Kampania ma na celu zwrócenie uwagi na działalność podmiotów ekonomii społecznej z terenu województwa lubuskiego.

Ważnym elementem kampanii jest KONKURS pod tym samym hasłem „LUBUSKI WŁĄCZNIK. Lider Biznesu Społecznego”.

Galeria:

Zobacz pełną galerię

Dołączone pliki:
1) KONKURS LUBUSKI WŁĄCZNIK - II EDYCJA - informacjeKOLONIE
2017-06-20

MIEJSKO-GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W SZLICHTYNGOWIE

PROWADZI NABÓR NA KOLONIĘ , KTÓRA ODBĘDZIE SIĘ

W TERMINIE
1.07.2017 – 14.07.2017

W OŚRODKU WYPOCZYNKOWYM „MARIA”
LASEK MIEJSKI 4
57-343 LEWIN KŁODZKI

ZAPISY U PRACOWNIKÓW SOCJALNYCH
Akcja CZYSTY ANIOŁEK
2017-04-28

ZBIERAMY ŚRODKI CZYSTOŚCI DLA NAJUBOŻSZYCH DZIECI

Dołączone pliki:
1) AKCJA CZYSTY ANIOŁEK - szczegóły„NEED zamiast NEET - Lubuskie!”
2017-04-06

Centrum Innowacyjnego Biznesu w związku z realizacją w województwie lubuskim projektu pn. „NEED zamiast NEET - Lubuskie!”

- współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, Oś Priorytetowa I Osoby młode na rynku pracy, Działanie 1.2 Wsparcie osób młodych pozostających bez pracy na regionalnym rynku pracy, Poddziałanie 1.2.2 Wsparcie udzielane z Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych zaprasza do udziału w projekcie.

Galeria:

Zobacz pełną galerię

Dołączone pliki:
1) Informacje o projekciePunkty Nieodpłatnej Pomocy Prawnej
2017-01-27

W Powiecie Wschowskim funkcjonują dwa Punkty Nieodpłatnej Pomocy Prawnej:

1) zlokalizowany we Wschowie przy ul. Kopernika 7
(budynek po Gimnazjum nr 1)

czynny od Poniedziałku do Piątku w godz. od 13:00 do 17:00
prowadzony przez organizację pozarządową: Stowarzyszenie Inicjatyw Społecznych „Wsparcie, Informacja, Rozwój” z Góry.

2) zlokalizowany w Sławie w Sławskim Centrum Kultury i Wypoczynku przy ul. Głogowskiej 5,
czynny od Poniedziałku do Czwartku w godz. od 12:00 do 16:00 oraz w Piątek w godz. od 10:00 do 14:00
prowadzony przez adwokatów i radców prawnych.

Więcej informacji na stronie:
strona www.darmowapomocprawna.ms.gov.pl

Galeria:

Zobacz pełną galerię

Dołączone pliki:
1) Punkty Nieodpłatnej Pomocy PrawnejOGŁOSZENIE O NABORZE NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE REFERENT ds. ŚWIADCZEŃ RODZINNYCH
2017-01-19

Kierownik Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Szlichtyngowej ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze w Miejsko-Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Szlichtyngowej ul. Rynek 15, 67-407 Szlichtyngowa.

Dołączone pliki:
1) OGŁOSZENIE O NABORZEPodziękowanie
2016-02-02

dla Firmy PROMAR STEEL SP. Z O.O., SP. K. w Siedlnicy

Dyrekcja Szkoły Podstawowej w Jędrzychowicach
oraz pracownicy Miejsko-Gminnego Ośrodka
Pomocy Społecznej w Szlichtyngowie
serdecznie dziękują za życzliwość
i bezinteresowną pomoc
w przewiezieniu żywności
z „Banku Żywności” w Lesznie
dla społeczności lokalnej naszej Gminy.

Dołączone pliki:
1) PodziękowaniePodziękowanie
2016-02-02

dla Zakładu Usług Budowlanych i Handlowych Pana Marka Wójcik

Dyrekcja Szkoły Podstawowej w Jędrzychowicach
oraz pracownicy Miejsko-Gminnego Ośrodka
Pomocy Społecznej w Szlichtyngowie
serdecznie dziękują za życzliwość
i bezinteresowną pomoc
w przewiezieniu żywności
z „Banku Żywności” w Lesznie
dla społeczności lokalnej naszej Gminy.

Dołączone pliki:
1) PodziękowanieZarządzenie nr 7/2015
2015-12-07

Kierownika Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Szlichtyngowie z dnia 4 grudnia 2015 w sprawie ustalenia dnia 24 grudnia 2015r. dniem wolnym od pracy w Miejsko-Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Szlichtyngowie.

Galeria:

Zobacz pełną galerię
INFORMACJA
2015-11-17

dotycząca wyniku wyboru wykonawcy na zakup i dostawę opału dla klientów Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Szlichtyngowej z dnia 9 listopada 2015r.

Dołączone pliki:
1) Informacja o wyborze oferty.Zapytanie ofertowe
2015-11-09

na zakup i dostawę opału dla klientów MGOPS na terenie miasta i gminy Szlichtyngowa.

Dołączone pliki:
1) Zapytanie ofertowe - szczegółyZespół Interdyscyplinarny
2015-11-03

STOP PRZEMOCY

Dołączone pliki:
1) Zespół Interdyscyplinarny - szczegóły w załącznikuInformacja
2015-10-05

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Szlichtyngowej informuje, iż w związku z realizacją ustawy o przeciwdziałaniu prze-mocy w rodzinie - pomocy osobom pokrzywdzonym - ofiarom przemocy , sprawcom przemocy udziela Zespól Interdyscyplinarny działający przy Miejsko-Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej .
Każda osoba potrzebująca pomocy może uzyskać pomoc psychologa, pomoc pracowników socjalnych oraz innych służb realizujących zadania wynikające z ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie.
Potrzebujesz pomocy - poinformuj odpowiednie służby.
Zapewniamy poufność i anonimowość.
Kontakt tel. 65 549 23 19 lub osobisty.
Kierownik M-GOPS
Maria Mruk
Zostań liderem SZLACHETNEJ PACZKI!
2015-06-01

Lubisz wyzwania, nie ma dla Ciebie rzeczy niemożliwych i chcesz się rozwijać? Dołącz do Drużyny SZLACHETNEJ PACZKI i zostań liderem –14 rejonów w woj. lubuskim czeka na swojego bohatera.

Projekt SZLACHETNA PACZKA odbywa się po raz piętnasty. Co roku w przemyślany sposób łączy potrzebujących, wolontariuszy, darczyńców przygotowujących paczki i dobroczyńców finansujących organizację projektu. Paczka dociera do wielu rodzin będących w trudnej sytuacji materialnej – osób starszych, samotnych, rodzin dotkniętych chorobą lub niepełnosprawnością, wielodzietnych oraz samotnych rodziców.

W województwie lubuskim szukamy liderów dla 14 rejonów, również w Szlichtyngowej. To ważny moment w projekcie, bo tylko tam, gdzie teraz znajdzie się lider, w grudniu projekt dotrze z pomocą do potrzebujących.
Lider buduje zespół wolontariuszy i razem z nim wchodzi w trudny świat biedy. Dba o powierzony mu rejon oraz integrację swojej drużyny. Współpracuje z instytucjami publicznymi, organizuje szkolenia, zapewnia zaplecze logistyczne akcji oraz organizuje Finał projektu. To od lidera zależy, ile rodzin w rejonie otrzyma pomoc.

Zostań kimś!

- Jako lider weszłam w trudny świat biedy, to otworzyło mnie na innych ludzi. Realnie mogłam zmieniać otaczający mnie świat, a oprócz tego poznałam niesamowite, pełne energii i chęci działania osoby – opowiada Sylwia, liderka, która zarządzała zespołem 43 wolontariuszy.
- Lider to jest ktoś! Podczas prowadzenia rejonu sprawdza się jak żołnierz w elitarnej jednostce komandosów. Praca lidera to ścieżka bohatera, który daje z siebie 100%, a podejmując wyzwanie, staje się zwycięzcą – mówi ks. Jacek WIOSNA Stryczek. – To rola odpowiedzialna, wymaga poświęcenia, wyjścia ze sfery komfortu, zmagania się z czymś, co na początku przerasta. Jednocześnie to zadanie niezwykle satysfakcjonujące – daje możliwość podniesienia swoich umiejętności interpersonalnych i rozwoju – dodaje.

W 2014 roku SZLACHETNA PACZKA zjednoczyła 2,5% Polaków – wolontariuszy, dobroczyńców, darczyńców oraz członków rodzin w potrzebie. Impuls do zmiany życia dotarł do 19 580 potrzebujących rodzin, a wartość pomocy przekroczyła 42 miliony złotych! W organizację projektu włączyli się m.in. Bronisław i Anna Komorowscy, Kamil Stoch wraz z drużyną skoczków narciarskich, Anna Mucha, Barbara Kurdej-Szatan, Mariusz Wlazły i Jakub Błaszczykowski.

Aby zostać liderem SZLACHETNEJ PACZKI wejdź na www.superw.pl i uzupełnij formularz zgłoszeniowy. Rekrutacja trwa do 15 czerwca. Zgłoszenia od wolontariuszy już napływają, ale Drużyna SuperW czeka jeszcze na chętnych.

Nie czekaj! Dołącz do grona liderów i zmieniaj świat! Jeden za wszystkich, wszyscy za jednego.

Galeria:

Zobacz pełną galerię
INFORMACJA O WYNIKU WYBORU
2015-05-14

na stanowisko pracy główna księgowa w Miejsko-Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Szlichtyngowej z dnia 11 maja 2015 r.

Dołączone pliki:
1) Informacja o wyniku naboru - treśćZaproszenie do współpracy
2015-04-24

Szanowni Państwo

Uprzejmie informuję, że na terenie Miasta i Gminy Szlichtyngowa rozważa się wdrożenie Program Wspierania Rodzin Wielodzietnych w Gminie Szlichtyngowa „Trzy plus” zmierzający do poprawy warunków życiowych rodzin wielodzietnych z terenu gminy Szlichtyngowa.

W Programie uczestniczyć będą rodziny wielodzietne, w tym rodziny zastępcze, zamieszkałe na terenie miasta i gminy Szlichtyngowa , składające się z rodziców(jednego rodzica), mające na utrzymaniu troje lub więcej dzieci w wieku do 18 roku życia lub 25 roku życia jeżeli kontynuują naukę.

Informując o powyższym zapraszam do współpracy podmioty publiczne i prywatne działające na terenie Miasta i Gminy Szlichtyngowa, które chciałyby w ramach Programu „Trzy plus” oferować na swoje usługi i towary nierefundowane przez Gminę Szlichtyngowa zniżki, bonifikaty i inne ulgi.

Aktualny wykaz podmiotów zamieszczony zostanie na stronie internetowej Urzędu Miasta i Gminy Szlichtyngowa www.szlichytngowa.pl oraz stronie internetowej M-GOPS Szlichtyngowa www.szlchtyngowa.opsinfo.pl.

Udział Państwa w Programie „Trzy plus” zapewne zwiększy grono klientów, wzmocni wizerunek firmy, poprawi jej rozpoznawalność oraz wzbudzi zaufanie i zainteresowanie mieszkańców naszej gminy.

Samorząd ze swojej strony zapewnia promocję firmy umieszczając informacje o udzielanych rabatach, adres i link do strony internetowej na stronie Urzędu Miasta i Gminy Szlichtyngowa www.szlichtyngowa.pl przez okres trwania ulg.

Aby zostać Partnerem Programu wystarczy złożyć w Miejsko-Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Szlichtyngowej swój akces z propozycją oferowanych ulg całorocznych, a także okazjonalnych np. w okresie świąt, rozpoczęcia roku szkolnego i innych. (zał. nr 1)

Realizacja systemu ulg i wydawania kart uczestnikom Programu „Trzy plus ” rozpocznie się od stycznia 2016 r. niemniej już teraz przystępujemy do pozyskiwania Partnerów.

Zachęcam Państwa do udziału w Programie i określenia elementów współpracy poprzez
zastosowanie ulg przy oferowanych zakupach i usługach.
Dla posiadaczy Karty Rodziny „Trzy plus” będzie to zachętą do korzystania z przywilejów oraz wsparcie domowych budżetów.

Szczegółowych informacji o Programie „Trzy plus” udzielają pracownicy Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Szlichtyngowej pod numerem telefonu 65 549 23 19.

W przypadku chęci współpracy w realizacji Programu formularz zgłoszeniowy podmiotu jako partnera Programu Wspierania Rodzin Wielodzietnych „Trzy Plus” prosimy złożyć do dnia 31 maja 2015r.
OGŁOSZENIE O NABORZE
2015-04-22

KIEROWNIK MIEJSKO-GMINNEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W SZLICHTYNGOWEJ OGŁASZA NABÓR NA WOLNE STANOWISKO PRACY GŁÓWNEGO KSIĘGOWEGO - ½ etatu

Oferty należy złożyć w terminie do dnia 4 maja 2015r.(do godz. 15.30) w Miejsko-Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Szlichtyngowej Rynek 15), z dopiskiem na kopercie „Dotyczy naboru na stanowisko Głównego Księgowego w Miejsko-Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Szlichtyngowej”.

Wszelkie dodatkowe informacje można uzyskać pod nr. telefonu 65 54 92 319.

Dołączone pliki:
1) Ogłoszenie o naborze - treść ogłoszeniaOŚWIADCZENIE O STANIE KONTROLI ZARZĄDCZEJ
2015-04-10

Kierownika Miejsko - Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Szlichtyngowie za rok 2014

Dołączone pliki:
1) Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej - strona na 1
2) Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej - strona na 2
3) Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej - strona na 3OGŁOSZENIE O NABORZE
2015-01-30

OGŁOSZENIE O NABORZE osoby do przeprowadzenia zajęć „zdrowy tryb życia”

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Szlichtyngowie w ramach
Priorytetu VII Promocja Integracji Społecznej,
Działania 7.1.Rozwój i Upowszechnienie Aktywnej Integracji,
Poddziałania 7.1.1 Rozwój i Upowszechnianie Aktywnej Integracji przez Ośrodki Pomocy Społecznej realizując projekt
„Program Aktywizacji Społeczno – Zawodowej Bezrobotnych w Gminie Szlichtyngowa - II”

poszukuje osób do prowadzenia zajęć dotyczących zdrowego trybu życia

Dołączone pliki:
1) OGŁOSZENIE O NABORZEOGŁOSZENIE O NABORZE osoby do przeprowadzenia zajęć „Mój wizerunek”
2015-01-28

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Szlichtyngowie w ramach Priorytetu VII Promocja Integracji Społecznej, Działania 7.1.Rozwój i Upowszechnienie Aktywnej Integracji, Poddziałania 7.1.1 Rozwój i Upowszechnianie Aktywnej Integracji przez Ośrodki Pomocy Społecznej realizując projekt „Program Aktywizacji Społeczno – Zawodowej Bezrobotnych w Gminie Szlichtyngowa - II”

Dołączone pliki:
1) OGŁOSZENIE O NABORZE osoby do przeprowadzenia zajęć „Mój wizerunek”Karta Dużej Rodziny
2015-01-13

Karta Dużej Rodziny uprawnia do korzystania ze zniżek, m.in. w ramach ofert handlowych, kulturalnych, rekreacyjnych i transportowych na terenie całego kraju. Karta przysługuje rodzinom z przynajmniej trójką dzieci, niezależnie od dochodu. Karta jest wydawana bezpłatnie, każdemu członkowi rodziny wg zasad określonych w ustawie z dnia 5 grudnia 2014 r. o Karcie Dużej Rodziny (Dz. U. z 2014r., poz. 1863). Aktualny wykaz instytucji i firm oferujących zniżki znajduje się na stronie:
https://rodzina.gov.pl/duza-rodzina/uprawnienia?dzial=pliki

Prawo do posiadania Karty przysługuje członkowi rodziny wielodzietnej, przez którą rozumie się rodzinę, w której rodzic (rodzice) lub małżonek rodzica mają na utrzymaniu co najmniej troje dzieci:
1) w wieku do ukończenia 18 roku życia,
2) w wieku do ukończenia 25 roku życia - w przypadku gdy dziecko uczy się w:
a)szkole - do dnia 30 września następującego po końcu roku szkolnego,
b)szkole wyższej - do końca roku akademickiego
-w którym jest planowane ukończenie nauki w danej placówce zgodnie z oświadczeniem,
3) bez ograniczeń wiekowych - w przypadku dzieci legitymujących się orzeczeniem o umiarkowanym albo znacznym stopniu niepełnosprawności.

Więcej informacji w załączniku nr 1.

Dołączone pliki:
1) Informacja
2) WniosekOGŁOSZENIE O NABORZE osoby do przeprowadzenia zajęć „majsterkowicz”
2014-08-01

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Szlichtyngowie w ramach Priorytetu VII Promocja Integracji Społecznej, Działania 7.1.Rozwój i Upowszechnienie Aktywnej Integracji, Poddziałania 7.1.1 Rozwój i Upowszechnianie Aktywnej Integracji przez Ośrodki Pomocy Społecznej realizując projekt „Program Aktywizacji Społeczno – Zawodowej Bezrobotnych w Gminie Szlichtyngowa - II”
poszukuje osób do przeprowadzenia zajęć dotyczących prac z majsterkowania.

Dołączone pliki:
1) OGŁOSZENIE O NABORZE osoby do przeprowadzenia zajęć „majsterkowicz”OGŁOSZENIE O NABORZE osoby do przeprowadzenia zajęć „rodzic – dziecko”
2014-08-01

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Szlichtyngowie w ramach Priorytetu VII Promocja Integracji Społecznej, Działania 7.1.Rozwój i Upowszechnienie Aktywnej Integracji, Poddziałania 7.1.1 Rozwój i Upowszechnianie Aktywnej Integracji przez Ośrodki Pomocy Społecznej realizując projekt „Program Aktywizacji Społeczno – Zawodowej Bezrobotnych w Gminie Szlichtyngowa - II” poszukuje osób do prowadzenia zajęć „rodzic – dziecko”

Dołączone pliki:
1) OGŁOSZENIE O NABORZE osoby do przeprowadzenia zajęć „rodzic – dziecko”OGŁOSZENIE O NABORZE
2014-06-04

OGŁOSZENIE O NABORZE osoby do przeprowadzenia spotkań „zajęcia integracyjne”

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Szlichtyngowie w ramach
Priorytetu VII Promocja Integracji Społecznej, Działania 7.1.Rozwój i Upowszechnienie Aktywnej Integracji, Poddziałania 7.1.1 Rozwój i Upowszechnianie Aktywnej Integracji przez
Ośrodki Pomocy Społecznej realizując projekt
„Program Aktywizacji Społeczno – Zawodowej Bezrobotnych w Gminie Szlichtyngowa - II”

poszukuje osoby do przeprowadzenia spotkań dotyczących alternatywnych form spędzania czasu wolnego

Termin i czas realizacji zajęć : lipiec 2014 – marzec 2015

Szczegóły w załączniku (...)

Dołączone pliki:
1) OGŁOSZENIE O NABORZENABÓR UCZESTNIKÓW
2014-05-13

Miejsko – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Szlichtyngowie ogłaszaNABÓR UCZESTNIKÓW DO PROJEKTU

współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2014 – 2020
Priorytetu VII Promocja Integracji Społecznej,
Działania 7.1.Rozwój i Upowszechnienie Aktywnej Integracji,
Poddziałania 7.1.1 Rozwój i Upowszechnianie Aktywnej Integracji przez Ośrodki Pomocy Społecznej realizując projekt
„Program Aktywizacji Społeczno – Zawodowej Bezrobotnych
w Gminie Szlichtyngowa - II”

Dołączone pliki:
1) NABÓR UCZESTNIKÓW - pełna treśc ogłoszeniaOGŁOSZENIE O NABORZE
2014-05-13

osoby do przeprowadzenia zajęć „z psychoterapii”Dołączone pliki:
1) Ogłoszenie o naborze - pełna treśćOGŁOSZENIE O NABORZE
2014-05-13

osoby do przeprowadzenia zajęć „doradztwo zawodowe”Dołączone pliki:
1) Ogłoszenie o naborze - pełna treśćOŚWIADCZENIE O STANIE KONTROLI ZARZĄDCZEJ
2014-04-04

OŚWIADCZENIE O STANIE KONTROLI ZARZĄDCZEJ Kierownika Miejsko- Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Szlichtyngowej za rok 2013

Dołączone pliki:
1) OŚWIADCZENIE O STANIE KONTROLI ZARZĄDCZEJInformacja o wynikach naboru na stanowisko – asystent rodziny
2014-04-03

Informujemy, iż w wyniku zakończenia procedury naboru na stanowisko asystent rodziny wybrana została Pani Barbara Similak. W dniu 3 kwietnia 2014r. komisja rekrutacyjna w składzie jak wyżej przeprowadziła rozmowę kwalifikacyjną z trzema kandydatkami , które złożyły ofertę na stanowisko asystenta rodziny będącą końcowym etapem procesu rekrutacji. Celem rozmowy było nawiązanie bezpośredniego kontaktu z kandydatkami oraz weryfikacja informacji zawartych w aplikacji. Po zakończeniu rozmów kwalifikacyjnych komisja stwierdziła, że kandydatka Pani Barbara Similak posiada odpowiednie predyspozycje, umiejętności i wiedzę gwarantującą prawidłowe wykonywanie powierzonych obowiązków na stanowisku asystenta rodziny.

Kierownik M-GOPS
Szlichtyngowa
Maria Mruk
Nabór na stanowisko pracy
2014-03-04

Kierownik Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Szlichtyngowej ogłasza nabór na stanowisko pracy: Asystent rodziny. Treść ogłoszenia w załączniku.

Dołączone pliki:
1) Nabór na stanowisko pracyPrzetarg
2013-12-06

Przetarg na: Dożywianie dzieci w szkołach na terenie Gminy Szlichtyngowa. Numer ogłoszenia: 504632 - 2013; data zamieszczenia: 06.12.2013

Dołączone pliki:
1) OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy
2) Specyfikacja Istotnych Warunków ZamówieniaINFORMACJA
2013-07-09

dot. oferty na Catering

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Szlichtyngowie w ramach dożywiania dzieci w szkole informuje o możliwości składania ofert na Catering wraz z obsługą na około 110 dwu daniowych posiłków dziennie w roku szkolnym 2013/2014 dla dzieci ze szkół z Gminy Szlichtyngowa.

Dołączone pliki:
1) Informacja, catering - pełna treść
2) Informacja, catering - pełna treść - załącznik poprawiony z dn. 2013-07-15Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej
2013-05-27

Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej do pobrania w załączniku nr 1.

Dołączone pliki:
1) Oświadczenie o stanie kontroli zarządczejOGŁOSZENIE O NABORZE
2013-05-09

osoby do przeprowadzenia zajęć „rodzic – dziecko”Dołączone pliki:
1) Ogłoszenie o naborze - pełna treśćOGŁOSZENIE O NABORZE
2013-05-09

osoby do przeprowadzenia zajęć „Mój wizerunek”Dołączone pliki:
1) Ogłoszenie o naborze - pełna treśćOGŁOSZENIE O NABORZE
2013-05-09

osoby do przeprowadzenia zajęć „zdrowy tryb życia”Dołączone pliki:
1) Ogłoszenie o naborze - pełna treśćOGŁOSZENIE O NABORZE
2013-05-09

osoby do przeprowadzenia zajęć „dobra gospodyni”Dołączone pliki:
1) Ogłoszenie o naborze - pełna treśćWnioski o ustalenie prawa do świadczeń rodzinnych na nowy okres zasiłkowy
2012-09-03

Od dnia 1 września 2012 r. można składać w tut. Ośrodku wnioski o ustalenie prawa do zasiłku rodzinnego oraz dodatków do zasiłku rodzinnego - na nowy okres zasiłkowy trwający od 1 listopada 2012 do 31 października 2013.

W przypadku gdy osoba ubiegająca się o świadczenia rodzinne na nowy okres zasiłkowy złoży wniosek wraz z dokumentami do dnia 30 września, ustalenie prawa do świadczeń rodzinnych oraz wypłata świadczeń przysługujących za miesiąc listopad następuje do dnia 30 listopada. W przypadku gdy osoba ubiegająca się o świadczenia rodzinne na nowy okres zasiłkowy złoży wniosek wraz z dokumentami w okresie od dnia 1 października do dnia 30 listopada, ustalenie prawa do świadczeń rodzinnych oraz wypłata świadczeń przysługujących za miesiąc listopad następuje do dnia 31 grudnia.

OGŁOSZENIE O NABORZE
2012-07-24

Kierownik Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Szlichtyngowej ogłasza nabór na stanowisko pracy: Pracownik socjalny

Dołączone pliki:
1) OGŁOSZENIE O NABORZEOGŁOSZENIE O NABORZE osoby do przeprowadzenia zajęć „Mój wizerunek”
2012-07-19

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Szlichtyngowie w ramach Priorytetu VII Promocja Integracji Społecznej, Działania 7.1.Rozwój i Upowszechnienie Aktywnej Integracji, Poddziałania 7.1.1 Rozwój i Upowszechnianie Aktywnej Integracji przez Ośrodki Pomocy Społecznej realizując projekt „Program Aktywizacji Społeczno – Zawodowej Bezrobotnych w Gminie Szlichtyngowa” poszukuje osób do prowadzenia zajęć dotyczących dbania o wizerunek w tym zajęcia z fryzjerem i kosmetyczką.

Dołączone pliki:
1) OGŁOSZENIE O NABORZEOGŁOSZENIE O NABORZE osoby do przeprowadzenia zajęć „dobra gospodyni”
2012-07-19

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Szlichtyngowie w ramach Priorytetu VII Promocja Integracji Społecznej, Działania 7.1.Rozwój i Upowszechnienie Aktywnej Integracji, Poddziałania 7.1.1 Rozwój i Upowszechnianie Aktywnej Integracji przez Ośrodki Pomocy Społecznej realizując projekt „Program Aktywizacji Społeczno – Zawodowej Bezrobotnych w Gminie Szlichtyngowa” poszukuje osób do prowadzenia zajęć „dobra gospodyni”.

Dołączone pliki:
1) OGŁOSZENIE O NABORZEOGŁOSZENIE O NABORZE osoby do przeprowadzenia zajęć „zdrowy tryb życia”
2012-07-19

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Szlichtyngowie w ramach Priorytetu VII Promocja Integracji Społecznej, Działania 7.1.Rozwój i Upowszechnienie Aktywnej Integracji, Poddziałania 7.1.1 Rozwój i Upowszechnianie Aktywnej Integracji przez Ośrodki Pomocy Społecznej realizując projekt „Program Aktywizacji Społeczno – Zawodowej Bezrobotnych w Gminie Szlichtyngowa” poszukuje osób do prowadzenia zajęć dotyczących zdrowego trybu życia.

Dołączone pliki:
1) OGŁOSZENIE O NABORZEOGŁOSZENIE O NABORZE osoby do przeprowadzenia zajęć „majsterkowicz”
2012-07-19

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Szlichtyngowie w ramach Priorytetu VII Promocja Integracji Społecznej, Działania 7.1.Rozwój i Upowszechnienie Aktywnej Integracji, Poddziałania 7.1.1 Rozwój i Upowszechnianie Aktywnej Integracji przez Ośrodki Pomocy Społecznej realizując projekt „Program Aktywizacji Społeczno – Zawodowej Bezrobotnych w Gminie Szlichtyngowa” poszukuje osób do prowadzenia zajęć dotyczących prac budowlanych.

Dołączone pliki:
1) OGŁOSZENIE O NABORZEOGŁOSZENIE O NABORZE NA OPIEKUNA DZIECI
2012-06-14

Miejsko – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Szlichtyngowie w ramach Priorytetu VII Promocja Integracji Społecznej, Działania 7.1.Rozwój i Upowszechnienie Aktywnej Integracji, Poddziałania 7.1.1 Rozwój i Upowszechnianie Aktywnej Integracji przez Ośrodki Pomocy Społecznej realizując projekt „Program Aktywizacji Społeczno – Zawodowej Bezrobotnych w Gminie Szlichtyngowa” poszukuje osób do sprawowania opieki nad dziećmi.
Ogłoszenie do pobrania w załączniku nr 1.

Dołączone pliki:
1) OGŁOSZENIE O NABORZE NA OPIEKUNA DZIECIPrzedłużenie terminu składania wniosków o przyznanie pomocy na podstawie rządowego programu wspierania niektórych osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne
2012-06-12

Termin do składania wniosków o przyznanie pomocy na podstawie rządowego programu wspierania niektórych osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne w okresie od kwietnia do czerwca 2012 r., został przedłużony do dnia 30 czerwca 2012r.
Rządowy program wspierania niektórych osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne
2012-01-20

Z dniem 1 stycznia 2012 weszło w życie Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 27 grudnia 2011 r. w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego programu wspierania niektórych osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne. Prawo do pomocy, o której mowa w powyższym Rozporządzeniu przysługuje: matce, ojcu lub opiekunowi faktycznemu dziecka mającym ustalone za miesiąc styczeń, luty lub marzec 2012r. prawo do świadczenia pielęgnacyjnego przyznane na podstawie ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2006 r. Nr 139, poz. 992, z późn. zm.). Pomoc przysługuje w wysokości 100 zł miesięcznie niezależnie od dochodu. Pomocy tej udziela się na wniosek, który składa się w terminie do dnia 31 stycznia 2012 r., a w przypadku gdy świadczenie pielęgnacyjne przyznano po tym dniu, w terminie 7 dni od dnia, w którym decyzja o przyznaniu prawa do świadczenia pielęgnacyjnego stała się ostateczna. Wniosek złożony po terminie pozostawia się bez rozpoznania.
Wnioski o ustalenie prawa do świadczeń rodzinnych na nowy okres zasiłkowy 2010/2011
2010-09-07

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Szlichtyngowej informuje, że wnioski o ustalenie prawa do świadczeń rodzinnych na nowy okres zasiłkowy trwający od 01 listopada 2010 roku do 31 października 2011 roku przyjmowane będą wraz z wymaganymi dokumentami od dnia 5 września 2010r. W przypadku gdy osoba ubiegająca się o świadczenia na nowy okres zasiłkowy złoży wniosek wraz z wymaganymi dokumentami do dnia 30 września, realizacja świadczeń przysługujących za m-c listopad nastąpi do dnia 30 listopada. Jeżeli w/w dokumenty zostaną złożone w okresie od 01 października do 30 listopada, realizacja świadczeń przysługujących za m-c listopad nastąpi do dnia 31 grudnia 2010 roku. Z naszej strony internetowej można pobrać niezbędne formularze (menu: [Wymagane dokumenty]-> [Świadczenia rodzinne]).
„Niebieska Linia” pomaga ofiarom przemocy
2010-05-31

Doświadczasz przemocy domowej i szukasz wsparcia w trudnej sytuacji? Jesteś świadkiem rodzinnego dramatu i chcesz pomóc ofiarom? Wystarczy wybrać numer 0801-12-00-02, by skontaktować się z psychologami i prawnikami. Konsultanci Ogólnopolskiego Pogotowia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie „Niebieska Linia” codziennie pomagają w zmianie życia każdemu, kto chce uwolnić się od przemocy. Więcej informacji na stronie www.niebieskalinia.info
Zmiana zasad ustalania prawa do świadczenia pielęgnacyjnego.
2010-01-04

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Szlichtyngowej informuje, że od 1 stycznia 2010 r. ulegają zmianie przepisy ustawy o świadczeniach rodzinnych dotyczące zasad ustalania prawa do świadczenia pielęgnacyjnego. Najważniejsza zmiana to zniesienie kryterium dochodowego przy ubieganiu się o prawo do świadczenia pielęgnacyjnego oraz zmiana okresu, na jaki może zostać przyznane to świadczenie.
Informacja dot. zmian zasad przyznawania jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia się dziecka oraz dodatku do zasiłku rodzinnego z tytułu urodzenia dziecka
2009-11-02

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Szlichtyngowej informuje, że od 01 listopada 2009r., przy ubieganiu się o jednorazową zapomogę z tytułu urodzenia się dziecka, jak również o dodatek do zasiłku rodzinnego z tytułu urodzenia dziecka, wymagane będzie przedłożenie zaświadczenia lekarskiego potwierdzającego, że matka dziecka pozostawała pod opieką lekarską przez okres co najmniej od 10 tygodnia ciąży do porodu. Powyższy warunek nie dotyczy opiekunów prawnych dziecka i osób, które wystąpiły do sądu o przysposobienie dziecka. Wymóg ten nie dotyczy także osób, które złożyły wniosek o ustalenie prawa do jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia się dziecka lub dodatku do zasiłku rodzinnego z tytułu urodzenia dziecka przed 1 listopada 2009r. Opisane zmiany wynikają z art. 7 i 18 ustawy z dnia 6 grudnia 2008r. o zmianie ustawy- kodeks pracy oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z dnia 31 grudnia 2008r., nr 237, poz 1654).

    Powrót do bieżących publikacji (1-1 z 63)
      Świadczenia
      Świadczenia rodzinne i zasiłki          dla opiekunów
      Świadczenie wychowawcze           (Rodzina 500 plus)
      Dobry start (300 dla ucznia)
      Jednorazowe świadczenie          (Za życiem)
      Pomoc Społeczna
      Fundusz alimentacyjny
      Druki
      Świadczenia rodzinne
      Świadczenie wychowawcze           (Rodzina 500 plus)
      Dobry start (300 dla ucznia)
      Jednorazowe świadczenie          (Za życiem)
      Pomoc Społeczna
      Fundusz alimentacyjny
      Wymagane dokumenty
      Świadczenia rodzinne i zasiłki          dla opiekunów
      Świadczenie wychowawcze           (Rodzina 500 plus)
      Dobry start (300 dla ucznia)
      Jednorazowe świadczenie          (Za życiem)
      Pomoc Społeczna
      Fundusz alimentacyjny

Get Adobe Flash player


 

 

 
Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Szlichtyngowej, ul. Rynek 15, 67-407 Szlichtyngowa, tel./fax: (65) 549-23-19

 
Korzystając z serwisu akceptujesz zasady wykorzystania plików cookies. więcej informacji