Internetowy serwis informacyjny Miejsko - Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Szlichtyngowej

 2019-06-20

 
 
      Menu Główne
      Aktualności
      EFS
      Świadczenia
      Druki
      Wymagane dokumenty
      Przemoc
      Prawo
      Telefony zaufania
      Ważne adresy
      Polecane strony
      Przetargi i zapytania ofertowe
      RODO
      Kontakt
Czerwiec 2019
  Prawo
Wybór świadczeń, w kontekście których wyświetlane będą akty prawne:
Świadczenia rodzinne
Świadczenie wychowawcze (Rodzina 500 plus)
Dobry start (300 dla ucznia)
Jednorazowe świadczenie (Za życiem)
Pomoc społeczna
Fundusz alimentacyjny
Inne

Ustawa z dnia 28 listopada 2003r. o świadczeniach rodzinnych

Komentarz: Opracowano na podstawie: Dz. U. 2018.2220 t.j. , Dz.U.2018.1544, M.P.2018.1099, Dz.U.2018.2354, Dz.U.2019.60, Dz.U.2019.303, Dz.U.2019.577, Dz.U.2019.730, Dz.U.2019.752.
Tekst ujednolicony
Kategoria: Świadczenia rodzinne
Data umieszczenia/aktualizacji na stronie: 2019-06-04
Pobierz http://opsinfo.pl/pliki/prawo/sr/sr_sr_2018-2220_2019-752.pdf

Wydanie - rok: 2018, nr: -, poz.: 2220


Rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 27 lipca 2017 r. w sprawie sposobu i trybu postępowania w sprawach o przyznanie świadczeń rodzinnych oraz zakresu informacji, jakie mają być zawarte we wniosku, zaświadczeniach i oświadczeniach o ustalenie prawa do świadczeń rodzinnych

Kategoria: Świadczenia rodzinne
Data umieszczenia/aktualizacji na stronie: 2017-08-01
Pobierz http://opsinfo.pl/pliki/prawo/sr-2017-1466.pdf

Wydanie - rok: 2017, nr: -, poz.: 1466


Ustawa z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów

Komentarz: Opracowano na podstawie: Dz.U. 2017.2092 t.j., Dz.U.2017.1428, Dz.U.2018.1497.
Tekst ujednolicony
Kategoria: Świadczenia rodzinne
Data umieszczenia/aktualizacji na stronie: 2018-11-01
Pobierz http://opsinfo.pl/pliki/prawo/sr/sr_zdo_2017-2092_2018-1497.pdf

Wydanie - rok: 2017, nr: -, poz.: 2092


ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW z dnia 31 lipca 2018 r. w sprawie wysokości dochodu rodziny albo dochodu osoby uczącej się stanowiących podstawę ubiegania się o zasiłek rodzinny i specjalny zasiłek opiekuńczy, wysokości świadczeń rodzinnych oraz wysokości zasiłku dla opiekuna

Komentarz: Opracowano na podstawie: Dz.U. 2018.1497 t.j.
Tekst ujednolicony
Kategoria: Świadczenia rodzinne
Data umieszczenia/aktualizacji na stronie: 2018-09-11
Pobierz http://opsinfo.pl/pliki/prawo/sr/sr_rozp_2018-1497.pdf

Wydanie - rok: 2018, nr: -, poz.: 1497


UCHWAŁA Nr 29 RADY MINISTRÓW z dnia 12 marca 2014 r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustanowienia rządowego programu wspierania osób uprawnionych do świadczenia pielęgnacyjnego

Kategoria: Świadczenia rodzinne
Data umieszczenia/aktualizacji na stronie: 2014-03-18
Pobierz http://opsinfo.pl/pliki/prawo/sr/sr-mp-2014-206.pdf

Wydanie - rok: Monitor Polski 2014, nr: -, poz.: 206


Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 29 maja 2012 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego programu wspierania niektórych osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne

Kategoria: Świadczenia rodzinne
Data umieszczenia/aktualizacji na stronie: 2012-06-12
Pobierz http://opsinfo.pl/pliki/prawo/sr/sr-2012-641.pdf

Wydanie - rok: 2012, nr: -, poz.: 641


Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia września 2010r. w sprawie formy opieki medycznej nad kobietą w okresie ciąży, uprawniającej do dodatku z tytułu urodzenia dziecka oraz wzoru zaświadczenia potwierdzającego pozostawanie pod tą opieką.

Komentarz: Opracowano na podstawie: Dz.U.2010.183.1234
Obowiązuje od 2012-01-01
Kategoria: Świadczenia rodzinne
Data umieszczenia/aktualizacji na stronie: 2011-08-11
Pobierz http://opsinfo.pl/pliki/prawo/sr/sr-rozp_zasw_lekarskie_urodzenie_dziecka_2010-183-1234.pdf

Wydanie - rok: 2010, nr: 183, poz.: 1234

      Świadczenia
      Świadczenia rodzinne i zasiłki          dla opiekunów
      Świadczenie wychowawcze           (Rodzina 500 plus)
      Dobry start (300 dla ucznia)
      Jednorazowe świadczenie          (Za życiem)
      Pomoc Społeczna
      Fundusz alimentacyjny
      Druki
      Świadczenia rodzinne
      Świadczenie wychowawcze           (Rodzina 500 plus)
      Dobry start (300 dla ucznia)
      Jednorazowe świadczenie          (Za życiem)
      Pomoc Społeczna
      Fundusz alimentacyjny
      Wymagane dokumenty
      Świadczenia rodzinne i zasiłki          dla opiekunów
      Świadczenie wychowawcze           (Rodzina 500 plus)
      Dobry start (300 dla ucznia)
      Jednorazowe świadczenie          (Za życiem)
      Pomoc Społeczna
      Fundusz alimentacyjny

Get Adobe Flash player


 

 

 
Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Szlichtyngowej, ul. Rynek 15, 67-407 Szlichtyngowa, tel./fax: (65) 549-23-19

 
Korzystając z serwisu akceptujesz zasady wykorzystania plików cookies. więcej informacji