Świadczenia


Świadczenia >> Stypendia i zasiłki szkolne

Stypendium szkolne

WYDATKI KWALIFIKOWANE DO STYPENDIUM SZKOLNEGO

Zasiłek szkolny

Zasiłek szkolny może być przyznany uczniowi znajdującemu się przejściowo w trudnej sytuacji materialnej z powodu zdarzenia losowego. Zdarzeniem losowym jest np. śmierć rodzica, pożar, powódź lub klęska żywiołowa. O zasiłek szkolny można ubiegać się w terminie nie dłuższym niż dwa miesiące od wystąpienia zdarzenia uzasadniającego przyznanie tego zasiłku.

Aby uzyskać pełne informacje oraz otrzymać wniosek o przyznanie zasiłku szkolnego należy zgłosić się w Miejsko – Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Szlichtyngowej.

przejdź do góry...

Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Szlichtyngowie. ul. Rynek 15, 67-407 Szlichtyngowa tel./fax (65) 549-23-19

Korzystając z serwisu akceptujesz zasady wykorzystania plików cookies. więcej informacji